Modrokamenské domy … hodné pamäti

V uplynulých dňoch nás potešila správa o tom, že bol podporený náš nový komunitný vzdelávací projekt. V rámci neho budeme skúmať naše spoločné kultúrne dedičstvo. Autorom projektu je občianske združenie Dobrý Kameň a realizovať ho…