Ponúkame naše služby v oblasti:

  • moderovanie podujatí, verejných debát
  • organizovanie podujatí
  • vzdelávacie projekty a prednášky
  • grafické služby (tvorba plagátov a pod.)
  • ozvučovanie jednoduchších podujatí

Príjmy občianskeho združenia budú opätovne použité na verejnoprospešné aktivity.