V roku 2021 sme realizovali projekt s názvom Komunitná obývačka. Projekt na podporu troch dobrovoľníckych združení v meste podporila Nadácia SLSP.

Na začiatku bolo treba zakúpiť staré palety a vyrobiť z nich sedenie. Niekoľkokrát sme sa stretli pri brúsení, skrutkovaní a farbení paliet, aby sme z nich vyrobili sklápacie kreslá na námestie.

Dobrovoľné hasičstvo v Modrom Kameni

Prvé stretnutie v komunitnej obývačke sa konalo 19. júna a bolo venované dobrovoľným hasičom v Modrom Kameni. Rozprávali sme sa o minulosti, súčasnosti aj budúcnosti dobrovoľného hasičstva v našom meste. Mohli ste si pozrieť staré fotky zo zbierok DHZ Modrý Kameň, alebo výstavu na poschodí Kultúrneho domu. Večer zakončila skvelá kapela Accoustic tribute band. Deti sa mohli vyblázniť na skákacom hrade aj pri rôznych hrách.

Posledný nádych

Na konci augusta 2021 sme sa v komunitnej obývačke stretli po druhý krát. Témou bola tentoraz minulosť, súčasnosť a budúcnosť dychovej hudby Hradčianka. S Máriou Balážovou sme si zaspomínali na roky najväčšej slávy našej dychovky, od Jozefa Nociara sme sa dozvedeli o súčasných problémoch kapely. Hosťom bol tentoraz aj Vladimír Dianiška, ktorý v Bratislave vedie Základnú umeleckú školu, založil a vedie detský orchester, predsedá Združeniu dychových hudieb na Slovensku. Milé posedenie vyvrcholilo koncertom tradičnej dychovej hudby Sebechlebskí hudci. Jej členovia vystúpili aj v druhom hudobnom telese, kapele The Turnels, ktorá milo prekvapila svojim moderným dychovým prevedením známych piesní.

Potešil aj poľovnícky guľáš v podaní PS Modrý Kameň a detské atrakcie, ktoré zabezpečili hasiči z Logi 707. Pevne veríme, že stretnutie prispelo k záchrane tejto najdlhšie fungujúcej modrokamenskej kapely a že toto podujatie nebol jej „posledný nádych“.

Letné kino

3. a 4. septembra 2021 sme sa v obývačke stretli pri premietaní sociálnych a ekologických dokumentárnych filmov. Vo veľmi komornom zložení sme si premietli film „Skutočná cena“, ktorý hovorí o lacnom oblečení v našich obchodoch a o skutočných cenách, ktoré zaň zaplatí naša planéta a chudobné krajčírky v krajinách tretieho sveta. Na druhý deň bol na programe dokument „V zajatí odpadu“, o tom, kde všade končí odpad z bohatých krajín a čo spôsobuje náš prehnaný konzumný štýl života na opačnom konci planéty. Potešilo nás, že počet divákov sa mierne zvýšil.

Gaštanové mesto?

Posledným podujatím sme chceli pomôcť občianskemu združeniu Sativa, ktoré sa venuje záchrane gaštana jedlého v našom meste. Vplyvom zhoršenej pandemickej situácie sme však museli podujatie uskutočniť bez divákov, s vopred zozbieranými otázkami. Videozáznam bol zverejnený na facebookovej stránke Dobrého Kameňa.

S Jánom Feketem a Máriou Bednárovou sme si zaspomínali na život Modrokamenčanov pri každoročnej starostlivosti o svoje gaštany. Michal Pástor a Dana Žlnková porozprávali chorobách gaštanov, o možnostiach ich liečby, o činnosti Sativy a siahodlhých bojoch proti veterným mlynom. Podujatie svojou prítomnosťou podporil aj Ján Lunter, predseda BBSK spolu s kolegami, ktorí do diskusie prispeli rovnako zaujímavými podnetmi, napríklad aj na možnosti financovania projektov, či už mesta, alebo o.z. Sativa. V poslednej časti zazneli viaceré výzvy, ktoré by mohli motivovať kompetentných, ako aj nás Modrokamenčanov, aby gaštan z nášho mesta nevymizol úplne.

Podujatie otvorila operná speváčka Janka Dostálová s krásnymi áriami, predstavili sa aj žiaci ZUŠ Modrý Kameň a kapela Akustika. Po online podujatí sme rozdali aj 40 ks sadeníc gaštana jedlého, ktoré, ako veríme, obohatia modrokamenské záhrady a sady.

Ako ďalej?

Formát verejnej diskusie bol netradičný. Svedčí o tom aj počiatočná nižšia účasť divákov, alebo ostych pri podanom mikrofóne. Mrzí nás, že sa podujatí nezúčastnili viacerí tí, ktorí zo svojej kompetencie môžu najviac prispieť k rozvoju dobrovoľníctva, či už na poli dobrovoľného hasičstva, dychovej hudby, alebo ochrane gaštana jedlého.

Aj keď projekt oficiálne skončil, pevne veríme, že sa v komunitnej obývačke budeme stretávať aj naďalej. Tém, ktoré by si zaslúžili byť verejne predebatované, máme ešte veľa. Rovnako ako aj zmysluplných filmov, ktoré by sme si mali premietnuť. Keďže návštevnosť našich podujatí sa pomaly zvyšovala a ohlasy mnohých z vás boli pozitívne, dáva nám to silu vo verejných debatách pokračovať. A možno sa nájde aj verejne dostupný priestor, v ktorom by „komunitná obývačka“ mohla Modrokamenčanom slúžiť celoročne.