Pozor, brigáda!

19. september, 2020, 09:00 – 13:00 hod.

Stretnutie ráno o 9:00 na Ďuričke. Našim cieľom bude vyzbierať čo najviac odpadkov a pokosiť prerastený porast. Naši rodičia spomínajú, že tam kedysi bola studnička, pri ktorej sa hrávali a my teda dúfame, že sa nám ju podarí nájsť a pripraviť plán na rekonštrukciu. Každý, kto chce priložiť ruku k dielu, je srdečne vítaný.

Podujatie, ktoré usporadúvajú Katarína Vámošová a Modrokamenský turistický klub.