V uplynulých dňoch nás potešila správa o tom, že bol podporený náš nový komunitný vzdelávací projekt. V rámci neho budeme skúmať naše spoločné kultúrne dedičstvo.

Autorom projektu je občianske združenie Dobrý Kameň a realizovať ho budeme v spolupráci s Hontiansko-novohradskou knižnicou A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia sumou 2500 €.

Hlavnou myšlienkou je zachytiť cenné architektonické prvky nášho mesta, ktoré ho formovali a dodnes formujú. Chceme totiž poukázať na to, že naše mesto ešte stále dýcha históriou a nikdy nie je neskoro začať si ju vážiť. Nebudeme sa však venovať len verejným budovám, ako sú Kino Jánošík, hotel Hrad, Káposztássyho vila, či budova Tatra banky (dnes zdravotné stredisko). Zámerom je zozbierať informácie aj o súkromných rodinných domoch, ktoré v meste stoja, či stáli.

Aj preto významnú časť projektu tvorí práca s deťmi a mládežou. Účasť na projekte prisľúbila aj ZŠ s MŠ Modrý Kameň, z ktorej sa žiaci 5. – 9. ročníka stanú mladými výskumníkmi. Na spoločných stretnutiach v škole budeme žiakov učiť, ako sa dá „čítať“ architektúra, čo všetko je možné z jednotlivých domov zistiť, ako si ich Modrokamenčania prispôsobovali, aké významné prvky sú na nich dodnes zachované. Žiaci budú následne pracovať doma, v spolupráci so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Ich úlohou bude zachytiť čo najlepšie históriu svojho vlastného domu (alebo domu svojich starých rodičov). Zaujímať nás budú samozrejme aj osobné príbehy, ktoré sa v týchto domoch odohrávali. Pre tých, ktorí sa chcú zapojiť do zberu údajov, ale na škole nemajú z rodiny zástupcu, pripravíme dotazníky. Tie môže ktokoľvek vyplniť a odovzdať nám. Keďže však cieľom je zvýšiť záujem o stav našich budov, a tým aj vitalitu nášho mesta, budeme skúmať rovnako staré domy, ako aj tie novšie. Každý dom má „právo“ byť na mape miestnych pamätihodností.

Nemenej dôležité budú stretnutia so seniormi, konkrétne ZO SZŤP v Modrom Kameni, ktorí rovnako prisľúbili spoluprácu a účasť na projekte. Práve ich spomienky a archívne fotografie budú hlavným zdrojom informácií.

Hlavným výstupom z projektu bude interaktívna mapa, v ktorej si budete môcť pozrieť najstaršie, najvzácnejšie, unikátne, či typické Modrokamenské domy. Poslúžiť môže aj návštevníkom mesta, pri ich potulkách modrokamenskými uličkami. Taktiež v rámci projektu pripravíme panelovú výstavu dobových fotografií, ktorá bude inštalovaná v parku, či uliciach mesta.

Aby sa nám o našich domoch lepšie rozmýšľalo, pripravíme v lete aj dve verejné diskusie. Pozveme si odborníkov spomedzi antropológov, urbanistov či architektov, ale aj tých, ktorí sa venujú obnove opustených budov. Povieme si aj bližšie o tomto projekte. Srdečne Vás preto pozývame do „komunitnej obývačky“.

Zároveň vás prosíme, aby ste načúvali deťom, ak vás oslovia s otázkou o vašom dome, či o živote v našom meste. Čím viac informácií sa nám podarí zohnať, tým bohatšia bude naša spoločná „pamäť“. Akékoľvek podnety, postrehy či nápady môžete posielať napríklad na:

facebookovú stránku nášho o.z.,

alebo mailom na jaroslav.hanko.mk@gmail.com.

Pomôžte nám zachytiť históriu modrokamenských domov. Vyplňte dotazník k svojmu domu na nasledovnom odkaze: CHCEM VYPLNIŤ DOTAZNÍK O DOME