Najvýznamnejšie aktivity:
2007 – 2021: Výtvarné tvorivé dielne a vzdelávacie programy na hrade Modrý Kameň
2010: Revitalizácia historického cintorína šľachtickej rodiny Balašovcov.
2008: Založenie divadelného o.z. Odtiaľ – Potiaľ (príprava predstavení, tvorba scén, osvetľovanie, strihanie hudby, výroba plagátov).
2009: Príprava 1. ročníka Strehovských divadelných rév.
Prvé ročníky obnoveného podujatia Modrokamenských hasičských dní.
2010: Výstava k 100. výročiu Dobrovoľného hasič. zboru v M. Kameni.
2012: Vydanie monografie „Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa“

2015: zaznamenávanie spomienok obyvateľov Modrého Kameňa (metóda „oral history“) na 2. svetovú vojnu, archívny výskum, informačný panel a podujatie.

2015: Vydanie monografie „Taký obyčajný život v stredoveku“