V roku 2018 sme úspešne zavŕšili niekoľško rokov trvajúci výskum osudov hradu a jeho posledných aristokratických majiteľov. na prelome 19. a 20, storočia sa hrad dostáva do rúk grófa Tibora Károlyiho a po ňom jeho dcére Gabriele. Tá nakoniec opustila hrad v roku 1924. Kniha opisuje aj osudy jej blízkej rodiny do konca 2. svetovej vojny a niektorých potomkov do súčasnosti.

Krst knihy s konal na 150. výročie narodenie grófky v marci 2019. Prebiehal v kaviarni Bailando café. Krstnou mamou sa stala pravnučka poslednej grófky Gabriela, žijúca v Budapešti a krstným otcom historik Daniel Hupko. Podujatie oživil svojim vystúpením Martin Geišberg.